14 August 2011

Doğu Afrika Çocukları Felaketle Karşı Karşıya
Şu an, bugün, Doğu Afrika çocukları feci bir kriz içinde: bitmek bilmeyen kuraklık, gıdasızlık ve çatışmalar.

Bu kriz giderek büyüyor. Çocukların yaşamlarını kurtarabilmek için çok hızlı davranmamız gerekiyor. Çocuklar ve kadınlar en zavallı durumda. Somali, Kenya ve Etiyopya'da 2 milyondan fazla çocuk aç.

Hayat kurtarıcı çabalarımızı giderek arttırmaktayız. Çocuklara tedavi edici gıda, temiz su ve sanitasyon, sağlıyor; aynı zamanda kızamık gibi öldürücü hastalıklara karşı aşılama kampanyası sürdürüyoruz.

‘Kullanıma hazır- tedavi edici gıda’nın en büyük, ana tedarikçisiyiz. Ancak bunları sağlamak için, her çocuğa ulaşabilmek için fona ihtiyacımız var. 

Lütfen şimdi bağış yapın.

No comments:

Post a Comment