19 July 2011

Pırtlayan Kurbağa


Çok canımın sıkıldığı bir günden kurbağalar... Picasa nedense renklerini soldurdu.

Not: İnternetim bugün açıldı, zıp zıp zıp!

No comments:

Post a Comment